WYCIECZKA REGIONALNA KLAS PIERWSZYCH

DO MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

2 grudnia 2015 roku uczniowie klas pierwszych wzięli udział w programie barbórkowym w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Program rozpoczął się od spotkania z górnikiem, który opowiadał dzieciom o trudach pracy w kopalni, prezentował strój roboczy, galowy mundur górnika oraz 
narzędzia używane w pracy pod ziemią. O pięknej tradycji górniczej dzieci dowiedziały  się także poprzez spotkanie z Bolkiem i Lolkiem w  bajce  pt. „Pasowanie na górnika”.

Po rozstaniu z górnikiem uczniowie spotkali  Skarbnika, który opowiedział im legendę o dobrym duchu kopalni i oprowadził po podziemnych korytarzach. 
Duże wrażenie na dzieciach robiły konie pracujące dawniej w kopalniach. Nie dla wszystkich do zakceptowania była informacja, że te zwierzęta, 
gdy przechodziły na zasłużoną „emeryturę” do końca swojego życia pozostawały w kopalni.

Bardzo dużą atrakcją dla dzieci  były odwiedziny w trójwymiarowym lesie karbońskim, w którym słuchały opowieści o powstaniu węgla, 
oglądały skamieniałości sprzed milionów lat oraz obserwowały wybuch pożaru w lesie karbońskim.

W programie naszej wycieczki było także spotkanie z Karolinką, która pokazywała dzieciom wystrój dawnego śląskiego mieszkania, 
codzienne zajęcia kobiet i mężczyzn, a także dzieci. Na pewno nikt nie zapomni śląskiego Beboka , który leżał pod łóżkiem i pokazywał się niegrzecznym bajtlom.

W dalszej części wycieczki dzieci ponownie spotkały górnika , który opowiadał im legendy o śląskich patronkach św. Barbarze i św. Kindze.

Na zakończenie lekcji muzealnej jeden z górników prezentował uczniom urządzenia i maszyny stosowane w kopalni dawniej i dziś.

Ogromne wrażenie na dzieciach zrobił Starzyk, który opowiadał o hobby niemal wszystkich górników, a mianowicie o miłości do gołębi. 
Podczas tej opowieści można było posłuchać pięknej orkiestry górniczej.

Na zakończenie naszej wycieczki regionalnej uczniowie mogli kupić pamiątki w sklepiku muzealnym, po czym zadowoleni i pełni wrażeń udaliśmy się do Gliwic.