Opracowały: Krystyna Gurgul, Bernadeta Owsiana – Kogut, Aneta Kwaśniak, Wioletta Paczuska, Kornelia Zając

PROJEKT
XVI EDYCJI DNI KULTURY REGIONALNEJ
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10
w Gliwicach

Organizatorzy przedsięwzięcia: Krystyna Gurgul, Bernadeta Owsiana – Kogut, Aneta Kwaśniak, Wioletta Paczuska, Kornelia Zając

Cel przedsięwzięcia: Kształcenie w uczniach poczucia tożsamości ze swoim miastem i regionem. Umożliwienie poznania i utrwalenia znajomości legend o rodzinnym mieście w powiązaniu z odpowiednimi faktami historycznymi i miejscami.

Uczestnicy: Uczniowie klas O - III, nauczyciele, rodzice

Miejsce imprezy: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10 –Szkoła Podstawowa nr 20 w Gliwicach

Metody i formy organizacyjne: bezpośrednie uczestnictwo poprzez: wycieczki, konkursy (powiatowy, szkolny, wiedzy i plastyczny), prezentacje, inscenizacje, działalność plastyczną, muzyczną, przeżywanie.

Program imprezy:
I etap — konkurs powiatowy „Świat gliwickich legend w oczach dziecka"
Celem konkursu jest: kształcenie w uczniach poczucia tożsamości ze swoim miastem, rozwijanie wyobraźni plastycznej dziecka oraz więzi na szczeblu „Moja mała ojczyzna". Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 0 - III szkół podstawowych.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualne wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką na papierze formatu A3. Prace plastyczne należy wykonać do jednej z następujących legend pochodzących ze zbioru „Świat gliwickich legend" Edmunda Całki:
- „Dobre duszki wód"
- „Chrupiące półksiężyce”
- „Tajemnica złotego kielicha"

Zaproszenie na konkurs - załącznik nr 1
II etap — klasy O — III wycieczki regionalne (lekcje muzealne) do Zamku Piastowskiego lub Willi Caro
Wycieczki zostaną zorganizowane w marcu i kwietniu — dniach poprzedzających Szkolne Dni Kultury Regionalnej. Wezmą w nich udział uczniowie klas O — III.
W ramach wycieczek -lekcji muzealnych - uczniowie poznają wygląd średniowiecznych Gliwic oraz codzienne życie mieszkańców. W trakcie zajęć wykorzystane będą oryginalne zabytki i ich kopie, a w grupach młodszych dzieci pojawią się elementy zabawy. Stworzy to możliwość integracji treści programowych, form i metod pracy, a w konsekwencji oddziaływanie na różne sfery osobowości ucznia. Wiedza, którą dzieci zdobędą podczas wycieczek na temat kultury średniowiecznej regionu gliwickiego, w powiązaniu ze światem gliwickich legend, zostanie sprawdzona w szkolnym konkursie wiedzy dla klas III zorganizowanym podczas XVI edycji Dni Kultury Regionalnej.
Organizatorzy zapewniają: uzgodnienie terminów i tematów lekcji muzealnych

III etap klasy 0 – III
- Zapoznanie w klasach z wybranymi legendami ze zbioru „Świat gliwickich legend" E. Całki
- Wykonanie pracy plastycznej (konkurs międzyklasowy) do przeczytanej legendy „Świat gliwickich legend” Edmunda Całki - Galeria na drzwiach
- Nauka słów i melodii piosenki pt. „Spacer z gliwicką legendą" - zał. nr 2
- Szkolny konkurs wiedzy dla klas III w oparciu o lekcję muzealną „Dzieje ziemi gliwickiej" i przeczytane legendy ze zbioru „Świat gliwickich legend” Edmunda Całki – zał. Nr 3

Spotkanie na sali gimnastycznej — festiwal regionalny (25.04.2018 r.)
1. Inscenizacja legendy „Dobre duszki wód” ze zbioru „Świat gliwickich legend” Edmunda Całki
2. Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego pt. Świat gliwickich legend w oczach dziecka”— wręczenie nagród i dyplomów
3. Wspólne śpiewanie piosenki pt. Spacer z gliwicką legendą
4. Rozstrzygnięcie konkursów szkolnych
- Szkolny konkurs wiedzy dla klas IIIpt. „Gliwickie legendy”
- Międzyklasowy konkurs plastyczny „Świat gliwickich legend” – galeria na drzwiach