OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA "MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK"

5 listopada 2021r. uczniowie z klas pierwszych dołączyli do ogólnopolskiej kampanii "Mała książka - wielki człowiek" , której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci.

STAWIAM NA NAUKĘ

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Stawiam na naukę".

OD ABSTAKCJI DO KONKRETU

Od 1 września 2009 r. na terenie naszej szkoły trwa akcja promocyjna mająca na celu zainteresowanie uczniów klas IV-VI i ich rodziców projektem „Od abstrakcji do konkretu”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ciągu dwóch lat szkolnych – 2009/2010 i 2010/2011 - uczniowie klas IV-VI w ramach projektu będą brali udział w zajęciach matematyczno-przyrodniczych, wycieczkach tematycznych, konkursach, turniejach wiedzy i ciekawych zajęciach na Politechnice Śląskiej.
Projekt ma na celu wzbudzenie motywacji i zwiększenie zainteresowania uczniów naukami ścisłymi poprzez wprowadzenie atrakcyjnych, innowacyjnych form i metod nauczania.
W trakcie ciekawych, dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych uczniowie zdobędą sprawności: kartografa, architekta, chemika, ekologa, prezentera pogody, przyrodnika, leśnika, astronoma i pilota wycieczek. Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w projekcie.
Strona www projektu

Przyjaciel Zippiego - program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci

W szkole realizowany jest międzynarodowy program kształtowania rozwijania umiejętności psychospołecznych u dzieci „Przyjaciele Zippiego”. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi. Program opowiada o grupie przyjaciół a Zippi to patyczak ulubieniec jednego z chłopców. Realizacja programu obejmuje cykl 24 spotkań pogrupowanych w 6 cykli tematycznych:

  1. Uczucia
  2. Komunikacja
  3. Nawiązywanie i zrywanie więzi
  4. Rozwiązywanie konfliktów
  5. Przeżywanie zmiany i straty
  6. Dajemy sobie radę

Program ten jest prowadzony w klasach 0 – I i klasach II.

Inne programy

Realizujemy również inne programy np.:

  • „Szkoła bez przemocy” – program dotyczący poprawy bezpieczeństwa.
  • „Szkoła promujące zdrowie” – program realizowany przez całą społeczność szkolną.