BEZPIECZNE WAKACJE

25 czerwca 2021r. - nasz ostatni dzień w szkole. Przed nami wakacje. Zadbajmy oto by były bezpieczne dla nas i innych.

Garść porad znajdziecie na prezentowanych planszach. Warto przeczytać, zapamiętać i STOSOWAĆ!!!

Galeria naszej szkoły

BEZPIECZNI NA ŚCIEŻCE ROWEROWEJ I NIE TYLKO

DBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH!!!

 

Nieśmiało wiosna daje nam znać , że już nadchodzi. Wyższa temperatura, więcej słonecznych i dłuższych dni. Sprzyja to częstszemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. To dobra chwila żeby zadbać o przegląd swojego roweru, hulajnogi , rolek , deskorolki. Zanim wybierzemy się na wycieczki na dwóch kółkach oraz inne aktywności sportowe trzeba zadbać oto żeby sprzęt był sprawny. Służy to naszemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. Podczas takich wypraw, również pieszych, warto mieć przy sobie apteczkę. O tych i innych kwestiach związanych z bezpieczeństwem rozmawiali uczniowie z klasy 2b. Szczególną uwagę poświęcili zasadom poruszania się na ścieżkach rowerowych i zasadom bezpieczeństwa w ruchu ulicznym oraz na szlakach poza miastem.Szczególną uwagę poświęcili zasadom poruszania się na ścieżkach rowerowych i zasadom bezpieczeństwa w ruchu ulicznym oraz na szlakach poza miastem.

Galeria naszej szkoły

Bezpieczny pierwszak 2019/2020

7 października uczniowie z klasy 1a i 1 b wzięli udział w spotkaniu poświęconym zasadom zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkanie zoorganizowane było przez Policję i Straż Miejską w sali kina Amok. Dzieci obejrzały przedstawienie pt."Bezpieczna droga do szkoły" , które utrwaliło wiadomości o prawidłowym zachowaniu w ruchu drogowym. Na szare jesienno - zimowe dni dzieci otrzymały od organizatorów w prezencie latareczki i kamizelki odblaskowe  W nowym roku szkolnym przypomniano o zasadach bezpieczeństwa. Obowiązujące na terenie szkoły zawarte są w Szkolnym Regulaminie BHP oraz szczegółowych regulaminach pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Szczególnie uwrażliwiono na bezpieczeństwo spędzania przerw oraz poruszania się w ciągach komunikacyjnych oraz na placu zabaw.

Galeria naszej szkoły

Odblaskowy pierwszak

15 września 2015 r. uczniowie z klas pierwszych naszej szkoły, w ramach akcji „Odblaskowy pierwszak”, uczestniczyły w spotkaniu teatralnym, zorganizowanym przez gliwicką Straż Miejską, Policję, oraz Centrum Ratownictwa Gliwice. Spotkanie odbywało się w Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Uczestniczyło w nim łącznie 84 dzieci z klasy Ia, I b, Ic, Id. W trakcie przedstawienia, przygotowanego przez aktorów teatru „Nie-Wielki, czyli Pompon z Bąblem” uczniowie poznali zasady bezpiecznego poruszania się w drodze z domu do szkoły. Niektórzy mieli dużo szczęścia, bo aktorzy zaprosili ich na scenę. Tam dzieci odgrywały wspólnie z aktorami scenki o bezpiecznym zachowaniu się w ruchu drogowym. Po przedstawieniu każde dziecko otrzymało książeczkę edukacyjną oraz odblaskowy worek.
Dzieci bardzo ucieszyły się ze spotkania z Gościem, którym był Miś Strażnik. On także przypominał im o zachowaniu ostrożności w drodze do szkoły i domu.

Bezpieczny pierwszak

W nowym 2014 roku szkolnym przypomniano o zasadach bezpieczeństwa. Obowiązujące na terenie szkoły zawarte są w Szkolnym Regulaminie BHP oraz szczegółowych regulaminach pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Szczególnie uwrażliwiono na bezpieczeństwo spędzania przerw oraz poruszania się w ciągach komunikacyjnych. Tradycyjnie też odbyło się spotkanie uczniów z klas pierwszych z przedstawicielami Policji oraz Straży Miejskiej. 17 września  2014r. w auli KMP w Gliwicach dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie zachowywać się w ruchu drogowym. Dzieci obejrzały pełne humoru przedstawienie pt."Odblaskowe pierwszaki" , które utrwaliło wiadomości o ruchu drogowym. Na szare jesienno - zimowe dni dzieci otrzymały w prezencie odblaskowe kamizelki oraz kolorowanki. Obejrzyj zdjęcia

6 kroków dla ucznia do zdobycia karty rowerowej

Uczeń, aby uzyskać kartę rowerową musi:

 1. Uzyskać pozytywną opinię wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań.
 2. Uzyskać zgodę rodzica na wydanie karty rowerowej.
 3. Zaliczyć test sprawdzający wiadomości teoretyczne z przepisów ruchu drogowego.
 4. Znać zasady obsługi technicznej roweru.
 5. Wykazać się umiejętnościami praktycznymi z zakresu jazdy na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.
 6. Przejść szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.


Na tych stronach internetowych znajdziesz informacje o przepisach ruchu drogowego, które pomogą Ci przygotować się do zdobycia karty rowerowej:

Jak zdobyć kartę rowerową?

Regulamin uzyskania karty rowerowej

Regulamin egzaminu na kartę rowerową
w Szkole Podstawowej nr 20 w Gliwicach

 1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.
 2. Każdy uczeń chcący zdawać egzamin zobowiązany jest do odbycia szkolenia teoretycznego ze znajomości przepisów ruchu drogowego w ramach przedmiotu zajęcia techniczne.
 3. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie klas IV – VI naszej szkoły.
 4. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.
 5. Test (część teoretyczna) zawiera pytania o następującej tematyce:
  1. znaki i sygnały drogowe,
  2. manewry na drodze,
  3. czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo
  4. typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania)
  5. wyposażenie roweru i obsługa
  6. pierwsza pomoc ofiarom wypadków
 6. Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:
  1. pozycji kierującego na pojeździe
  2. upewnienia się o możliwości jazdy
  3. upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy
  4. przejazdu "ósemki" bez najeżdżania na linię, nie podpierając się nogami
  5. hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu
 7. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 20 pytań, aby go zdać należy udzielić 18 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu 30 minut.
 8. Uczeń, który dwukrotnie nie zdał egzaminu teoretycznego może przystąpić do egzaminu poprawkowego.
 9. Do egzaminu praktycznego uczeń przystępuje po pomyślnym zdaniu testu sprawdzającego wiadomości teoretyczne.
 10. Uczniowi, który nie zdał egzaminu praktycznego podczas 2 próbnych jazd, nauczyciel może udzielić trzeciej szansy.
 11. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.
 12. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń składa wypełniony arkusz zaliczeń wraz z dwoma zdjęciami o wymiarach 45 mm x 35 mm u nauczyciela zajęć technicznych.
 13. Karta rowerowa wydawana jest w szkole bezpłatnie.
 14. Egzamin na kartę rowerową przeprowadzany jest w czasie zarządzonym przez Dyrektora szkoły. Najczęściej są to miesiące: maj, czerwiec.