Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Gliwicach ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 dzieci urodzonych w roku 2017

zamieszkałych w obwodzie szkoły (załącznik nr 1)

oraz dzieci urodzonych w 2018 roku (dzieci 6 - letnie) na wniosek rodziców (załącznik nr 1 i załącznik nr 2).

Zapisy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły rozpoczną się w terminie

od 17 maja 2024 roku do dnia 31 maja 2024 roku do godziny 15.00 (zarządzenie/załącznik nr 3).

 

Rodzinna atmosfera, kameralna przestrzeń, pyszne domowe obiady z naszej stołówki, zajęcia logopedyczne, język angielski, zajęcia sportowe, artystyczne, ciekawe zajęcia i zabawy czekają  na CIEBIE.

 Obecnie zmieniamy się dla WAS. Reorganizujemy przestrzeń żeby Wszystkim nam było milej i bezpieczniej.

To ważne , ale klimat szkoły Tworzymy WSZYSCY RAZEM.

ZAPRASZAMY - DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ.

Pliki do pobrania

Obowiązkowe zebrania z rodzicami

Terminy spotkań wychowawców i nauczycieli z Rodzicami uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Zebrania ogólne dla wszystkich Rodziców w poszczególnych klasach

o godz. 16.30 klasy 1-3                                         

od godz. 17.00 klasy 4-8

06 września 2023r.

13 grudnia 2023 r.

24 stycznia 2024 r. podsumowanie I semestru nauki

8 maja 2024 r.

Rozmowy indywidualne Rodziców z nauczycielami

w godzinach: 15.30-17.30

11 października 2023 r.

8 listopada 2023 r.

13 marca 2024 r.

10 kwietnia 2024 r.

21 czerwca 2024 r. (piątek) uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Dyrektor, wicedyrektor, pedagog i psycholog dyżurują w czasie zebrań z rodzicami do godziny 1700.

Zmiana numeru kont

Informujemy, że z dniem 01.01.2022 r. nastąpiła zmiana Banku (Bank Millennium S.A.) i kont do n/w rozliczeń:

żywienie dzieci  nr rachunku:              45 1160 2202 0000 0005 0811 0050

Opieka przedszkolna nr rachunku:  18 1160 2202 0000 0005 0811 5289

Rada rodziców nr rachunku:             44 1160 2202 0000 0005 0811 8313

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 04.09.2023 r.
 • Pasowanie uczniów klas I: 04.09.2023 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12 – 31.12.2023 r.
 • Zakończenie I semestru: 
 • Ferie zimowe: 29.01 – 11.02.2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03 – 02.04.2024r.
 • Festyn szkolny:
 • Zakończenie roku szkolnego: 21.06.2024 r.
 • Ferie letnie: 22.06 – 31.08.2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

04 września 2023 r. (poniedziałek) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

13 października 2023 r. (piątek)

2 maja 2024 r. (czwartek) dzień między świętami 1 i 3 maja

14 maja 2024 r. ogólnopolski egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

15 maja 2024 r. ogólnopolski egzamin ósmoklasisty z matematyki

16 maja 2024 r. ogólnopolski egzamin ósmoklasisty z języka obcego

31 maja 2024 r. (piątek) po Bożym Ciele

21 czerwca 2024 r. (piątek) uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024


 

Przyjmowanie stron

 • Dyrektor Szkoły przyjmuje strony w sprawie skarg, wniosków, uwag związanych  z funkcjonowaniem szkoły oraz sprawami uczniów: w poniedziałki  w godzinach 7.30- 8.00 oraz w każdą środę miesiąca w godzinach od 7.30- 8.00.
 • Wicedyrektor Szkoły przyjmuje strony w sprawach uczniów:
 • w czwartki w godzinach 800 - 900 oraz w czasie spotkań indywidualnych z rodzicami i zebrań klasowych zgodnie z harmonogramem w godzinach od 1530 – 1730
 • W sprawach pilnych, każdego dnia po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 32 270 57 07)
 • Sekretariat czynny: poniedziałek- piątek 700- 1500
 • Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 1300
 • Księgowość czynna: poniedziałek - piątek 700- 1500
 • Księgowość szkoły przyjmuje interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

Organizacja pracy naszej szkoły

Dzwonki w naszej szkole

1 lekcja   800 845
2 lekcja   855 940
3 lekcja   950 1035
4 lekcja   1045 1130
5 lekcja   1145 1230
6 lekcja   1245 1330
7 lekcja   1345 1430
8 lekcja   1435 1520
9 lekcja   1525 1610

Świetlica szkolna: otwarta  codziennie w godz. 630 - 950 , 1030- 1700


Pielęgniarka szkolna
Pani Ewa Pilipiuk: Przyjmuje w poniedziałki i czwartki w godzinach 730 - 1430


 

Zasady obowiązujące w kontaktach z rodzicami

 1. Miejscem rozmów nauczyciela z rodzicami o sprawach dziecka jest szkoła.
 2. Spotkania z rodzicami odbywają się w salach lekcyjnych lub pokoju nauczycielskim. Nie udziela się informacji o uczniach na korytarzu szkolnym lub w trakcie dyżuru.
 3. Spotkania mają określony charakter:
  1. zebrań z rodzicami
  2. konsultacji indywidualnych
  3. spotkań tematycznych i okolicznościowych
 4. Spotkania odbywają się w ściśle okreslonych terminach. O terminach spotkań rodzice zostają powiadomieni na początku roku szkolnego (kalendarium roku szkolnego). Późniejsze zmiany mogą być dokonywane w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach. O spotkaniu wychowawca przypomina tydzień wcześniej - zawsze w formie pisemnej.
 5. Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa.
 6. W sytuacjach wyjątkowych możliwy jest dodatkowy kontakt nauczyciela z rodzicami, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 7. Kontakt telefoniczny nauczyciel - rodzic, rodzic - nauczyciel jest możliwy w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach.
 8. W przypadku uchylania się od kontaktów rodzica z wychowawcą w przeciągu 2 miesięcy od spotkania wzywa się rodzica przez sekretariat szkoły.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły rodzice zgłaszają kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, organu nadzorujacego szkołę.
 10. Rodzice współnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9

 

Szanowni Rodzice!
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice.

Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 • Publikacja oferty i otwarcie strony wspierającej proces rekrutacji dla rodziców nastąpi 05 marca 2024 r. od godz. 9:00 i potrwa do 26.03.2024 r. do godz. 15:00
  W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (urodzone w roczniku 2021 i starsze), zamieszkałe na obszarze miasta Gliwice.

 • Kontynuacja edukacji przedszkolnej!!!
  Jeżeli dzieci już uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zechcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice ( matka i ojciec) winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2024/2025 w terminie do 19.02.2024 r.

  1. którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja na przyszły rok szkolny odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z poź.zm.)

Adres strony: gliwice.formico.pl

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie, wniosek drukujemy wraz z załącznikami i przynosimy do placówki. Zapraszamy również do szkoły pomożemy w rekrutacji on-line.