Obowiązkowe zebrania z rodzicami

Obowiązkowe zebrania z rodzicami:

07.09.2022

11.01.2023

10.05.2022

Indywidualne rozmowy z rodzicami odbywają się w godzinach od 1500 do 1700 w następujących terminach:

12.10.2022

09.11.2022

14.12.2022

08.03.2023

12.04.2023

Dyrektor, wicedyrektor, pedagog i psycholog dyżurują w czasie zebrań z rodzicami do godziny 1700.

Zmiana numeru kont

Informujemy, że z dniem 01.01.2022 r. nastąpiła zmiana Banku (Bank Millennium S.A.) i kont do n/w rozliczeń:

żywienie dzieci  nr rachunku:              45 1160 2202 0000 0005 0811 0050

Opieka przedszkolna nr rachunku:  18 1160 2202 0000 0005 0811 5289

Rada rodziców nr rachunku:             44 1160 2202 0000 0005 0811 8313

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2022 r.
 • Pasowanie uczniów klas I: 01.09.2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23.12 – 31.12.2022 r.
 • Zakończenie I semestru: 
 • Ferie zimowe: 16.01– 27.01.2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 6.04 – 11.04.2023r.
 • Festyn szkolny:
 • Zakończenie roku szkolnego: 23.06.2023 r.
 • Ferie letnie: 24.06 – 31.08.2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 31.10.2022 r. -  poniedziałek przed świętem Wszystkich Świętych
 • 02.05.2023 r. -  wtorek po Święcie Pracy
 • 09.06.2023 r. – piątek po Bożym Ciele
 • 23.06.2020 r. – zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Przyjmowanie stron

 • Dyrektor Szkoły przyjmuje strony w sprawie skarg, wniosków, uwag związanych  z funkcjonowaniem szkoły oraz sprawami uczniów: w poniedziałki  w godzinach 7.30- 8.00 oraz w każdą środę miesiąca w godzinach od 7.30- 8.00.
 • Wicedyrektor Szkoły przyjmuje strony w sprawach uczniów:
 • w czwartki w godzinach 800 - 1000 oraz w czasie spotkań indywidualnych z rodzicami i zebrań klasowych zgodnie z harmonogramem w godzinach od 1500 – 1700
 • W sprawach pilnych, każdego dnia po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (tel. 32 270 57 07)
 • Sekretariat czynny: poniedziałek- piątek 700- 1500
 • Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 1300
 • Księgowość czynna: poniedziałek - piątek 700- 1500
 • Księgowość szkoły przyjmuje interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

Organizacja pracy naszej szkoły

Dzwonki w naszej szkole

1 lekcja   800 845
2 lekcja   855 940
3 lekcja   950 1035
4 lekcja   1045 1130
5 lekcja   1145 1230
6 lekcja   1245 1330
7 lekcja   1345 1430
8 lekcja   1445 1530
9 lekcja   1540 1625

Świetlica szkolna: otwarta  codziennie w godz. 630 - 950 , 1030- 1700


Pielęgniarka szkolna
Pani Ewa Pilipiuk: Przyjmuje w poniedziałki i czwartki w godzinach 730 - 1430


 

Zasady obowiązujące w kontaktach z rodzicami

 1. Miejscem rozmów nauczyciela z rodzicami o sprawach dziecka jest szkoła.
 2. Spotkania z rodzicami odbywają się w salach lekcyjnych lub pokoju nauczycielskim. Nie udziela się informacji o uczniach na korytarzu szkolnym lub w trakcie dyżuru.
 3. Spotkania mają określony charakter:
  1. zebrań z rodzicami
  2. konsultacji indywidualnych
  3. spotkań tematycznych i okolicznościowych
 4. Spotkania odbywają się w ściśle okreslonych terminach. O terminach spotkań rodzice zostają powiadomieni na początku roku szkolnego (kalendarium roku szkolnego). Późniejsze zmiany mogą być dokonywane w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach. O spotkaniu wychowawca przypomina tydzień wcześniej - zawsze w formie pisemnej.
 5. Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa.
 6. W sytuacjach wyjątkowych możliwy jest dodatkowy kontakt nauczyciela z rodzicami, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 7. Kontakt telefoniczny nauczyciel - rodzic, rodzic - nauczyciel jest możliwy w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach.
 8. W przypadku uchylania się od kontaktów rodzica z wychowawcą w przeciągu 2 miesięcy od spotkania wzywa się rodzica przez sekretariat szkoły.
 9. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania szkoły rodzice zgłaszają kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, organu nadzorujacego szkołę.
 10. Rodzice współnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.