KOZIA ZAGRODA W BRENNEJ

9 grudnia dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej z wychowawczyniami: Krystyną Gurgul i Anetą Kwaśniak gościły w Koziej Zagrodzie w Brennej. Tam poznały tradycję i kulturę mieszkańców Beskidu Śląskiego. Wycieczka obfitowała w różne atrakcyjne zajęcia. Dzieci miały okazję poznać chatę i wnętrze kolyby, obejrzeć strój pasterski, naczynia pasterskie oraz wysłuchać wybranych instrumentów używanych niegdyś przez górali. Poznały też sposób odżywiania, zwyczaje kóz i owiec pasterskich - niektóre kozy mogły nawet nakarmić i przytulić. W chacie góralskiej własnoręcznie wykonały pierniki a  po upieczeniu nauczyły się je lukrować. Po zakończeniu warsztatów na dzieci czekały sanie i zaprzężone konie. Ta zimowa atrakcja wszystkim przypadła do gustu. Jak w piosence "Zima, zima, zima pada , pada śnieg" jechały dzieci w saniach po Brennej, a sanie dzwoniły dzwoneczkami. Na zakończenie tej zimowej przygody wszyscy ze smakiem zjedli kiełbaski upieczone w ognisku. Pobyt w Koziej Zagrodzie w Brennej dostarczył dzieciom wiele cennych i niezapomnianych wrażeń.

Fotoreportaż.

Galeria naszej szkoły

PIERWSZAKI NA WYCIECZCE W KOPALNI

4 grudnia obchodzimy Dzień Górnika - BARBÓRKĘ. Pierwszaki wybrały się dziś na wycieczkę do Sztolni Królowej Luizy w Zabrzu. Dowiedzieliśmy się na czym polegała praca w kopalni dawniej i dziś. Głęboko pod ziemią , często w bardzo trudnych warunkach wydobywa się węgiel. Spotkaliśmy dobrego ducha kopalni Skarbnika. Przez cały czas towarzyszył nam dreszczyk emocji.

Galeria naszej szkoły

PRZYGODA Z BAJKĄ PANA KLEKSA

Klasy 2 i 3 wybrały się na przygodę z bajką Pana Kleksa . Zwiedziły tam podwodny świat  królowej Aby , uczestniczyły w kreatywnych zabawach oraz warsztatach. Spotkały się nie tylko z bohaterami bajki, ale także ze świętym Mikołajem, od którego otrzymały prezenty.

Galeria naszej szkoły

ZAPRASZAMY NA KONKURS

„Hej w kopalni praca wre..."

4 grudnia obchodzimy tradycyjną górniczą „Barbórkę”.   

                                 

  Z tej okazji ogłaszamy miejski konkurs plastyczny dla klas 0 - 3, którego tematem jest górnik i jego praca w kopalni.           

Organizator:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach              

Cele konkursu:

·      Poznanie śląskich tradycji związanych z „Barbórką”

·      Kształtowanie wyobraźni i zdolności manualnych dzieci

·      Rozwijanie kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci

·      Budzenie zainteresowania różnorodnymi technikami plastycznymi.

Warunki uczestnictwa:

·      Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-3 .

·      Technika wykonywania prac plastycznych dowolna (płaska).

·      Format prac A3 lub A4.

·      Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę wraz ze zgodą rodziców (załącznik nr 1).

·      Prace prosimy dostarczyć na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach

  ul. Jana Śliwki 8            

·      Termin oddawania prac: 15 grudnia 2023 roku, o wynikach konkursu, szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

Informacje dodatkowe:

·      Prace plastyczne będzie oceniało specjalnie powołane jury.

·      Prace dostarczone po terminie lub bez metryczki czy zgody rodziców nie będą oceniane.

·      Prace przechodzą na własność ZSP 10

·      W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z panią Krystyną Gurgul , Anetą Kwaśniak nr tel. 32-270-57 -07

Kryteria oceny prac:

·      Samodzielność wykonania pracy przez dziecko.

·      Oryginalność pomysłu, rozwiązania plastycznego.

·      Różnorodność zastosowanych materiałów.

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko dziecka

Wiek dziecka 

Nazwa i adres szkoły, nr tel.

Imię i nazwisko nauczyciela

Zgoda rodziców/ prawnych opiekunów dziecka

1.   Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………... w konkursie plastycznym pt. „Hej w kopalni praca wre...”.

2.   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 poz.1000)

3.   Wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku mojego dziecka oraz jego pracy na zdjęciach wykonanych podczas ogłoszenia wyników oraz rozdawania nagród i dyplomów.

……………………………..                                  ……..         ………………………

Miejscowość, data                                                                  Popis rodziców

Organizatorzy konkursu: Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak

Górnik Kreskówka Głowa Emotikon Ze Złotą Postacią Kreskówka ...

PIĄTEK TRZYNASTEGO Z "BALLADYNĄ"

Wbrew przesądom piątek trzynastego okazał się szczęśliwym dniem dla uczniów z 8a. Klasa pojechała do Krakowa , by w kameralnym Teatrze Krakowskim Scena STU obejrzeć spektakl pt."Balladyna" . Przed przedstawieniem odwiedziliśmy na krótko krakowski rynek, po drodze [podziwiając fasadę kościoła pod wezwaniem Św.Piotra i Pawła - budynek powstał na początku XVII w. Na rynku zobaczyliśmy kościół Mariacki z jego dwiema nierównymi wieżami , Sukiennice i pomnik Adama Mickiewicza. Do teatru udaliśmy się spacerem wzdłuż ul.Grodzkiej i murów Wawelu, odwiedziliśmy jeszcze ziejącego ogniem Smoka Wawelskiego i podziwialiśmy nocna Wisłę. O 19.00 rozpoczął się spektakl, który zrobił na wszystkich niezwykłe wrażenie swoja oryginalną interpretacją tekstu Juliusza Słowackiego i pomysłowym wykorzystaniem środków teatralnych. Dodatkową atrakcja był bardzo bliski kontakt z aktorami - siedzieliśmy w pierwszym rzędzie, tuż obok grających artystów. Po przedstawieniu niektórym z nas udało się krótko porozmawiać z odtwórczyniami ról Balladyny i Aliny , a nawet zdobyć autografy na programie przedstawienia! Wieczór pełen wrażeń został zakończony i mogliśmy wracać do Gliwic :)

Galeria naszej szkoły

"NIECH ŻYJE POLSKA !"

W tym roku przypada 105 Rocznica Odzyskania Niepodległości. W szkole odbyły się zajęcia przypominające historię i bohaterów tego wydarzenia.

Dzieci wykonały biało -  czerwone dekoracje.  O godzinie 11.11 cała społeczność szkolna  stanęła do odśpiewania czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego.

 

Galeria naszej szkoły

PAMIĘTAJMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI.

W przeddzień święta Wszystkich Świętych dzieci z klasy 1a, 1b i 3a udały się na Cmentarz Św.Wojciecha. Odwiedziły pomnik - grób Powstańców Śląskich, patronów naszej szkoły. Zapaliliśmy znicze i postawiliśmy kwiaty.

"PRZESZŁOŚĆ ZACHOWANA W PAMIĘCI , STAJE SIĘ CZĘŚCIĄ TERAŹNIEJSZOŚCI."

T.Kotarbiński

W przeddzień święta Wszystkich Świętych dzieci z klasy 1a,1b i  3a udały się na Cmentarz Św. Wojciecha. Odwiedziliśmy pomnik-grób Powstańców Śląskich patronów naszej szkoły. Zapaliliśmy znicze i ustawiliśmy wiązankę, kwiatów.

Galeria naszej szkoły

Wielkanocne idą święta

29 marca w naszej szkole było bardzo kolorowo, wiosennie i wesoło. Dzieci z grupy przedszkolnej „Pszczółki” i uczniowie klasy Ia ubrani w stroje śląskie zaprezentowali piękną inscenizację zatytułowaną „ Wielkanocne idą święta ...” Poprzez tańce, wiersze i piosenki przybliżyli uczniom naszej szkoły i zaproszonym rodzicom piękne zwyczaje wielkanocne. Zgodnie z tradycją chłopcy urządzili gościom śmigus – dyngus. Były więc piski, krzyki i śmiech. W podziękowaniu za tak miłe oblewanie dziewczynki zaśpiewały piosenkę o wielkanocnych pisankach, a zajączek poczęstował miłych gości czekoladowymi jajeczkami. Chłopcy idąc z kogucikiem życzyli wszystkim na te święta radosne dużo zdrowia, pomyślności, wspaniałej pogody i dyngusowej wody.

Galeria naszej szkoły

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla uczniów klas I-III

pt. „Od wieńca adwentowego do koszyczka wielkanocnego”

czyli zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne na Śląsku

w ramach XX edycji Szkolnych Dni Kultury Regionalnej
organizowany
przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach

 

REGULAMIN

1. Cele konkursu

- kształtowanie przywiązania i szacunku do tradycji i kultury regionu,

- inspirowanie dzieci do podejmowania działań kreatywnych,

- integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei regionalizmu,

- rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.

2. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej na temat zwyczajów bożonarodzeniowych na Śląsku lub zwyczajów wielkanocnych na Śląsku.

3. Wiek uczestników: uczniowie szkół podstawowych klas I-III (nie przyjmujemy prac zbiorowych).

4. Proponowane techniki realizacji: technika dowolna

5. Format: forma płaska, format A3

6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy, prosimy wypisać drukowanymi literami).

7. Każda placówka/szkoła może nadesłać dowolną ilość prac plastycznych z każdego poziomu.

8. Laureaci konkursu na poziomie klasy I, II i III zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

9. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii ZSP 10 Gliwice. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

11. Prace prosimy nadsyłać na adres:

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 20
im. Powstańców Śląskich
ul. Jana Śliwki 8
44-102 Gliwice

tel./fax. 32 270 57 07

12. Termin nadsyłania prac upływa 10.03.2023 r.

13. O terminie wręczenia nagród szkoły będą powiadomione odrębnym pismem.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy:

Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Paulina Mróz-Macudzińska

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ...................................................................................................... (imię i nazwisko, klasa) w konkursie „Od wieńca adwentowego do koszyczka wielkanocnego", na zasadach określonych w Regulaminie ww. konkursu, w szczególności do udostępniania jego danych osobowych i publikacji wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu ww. konkursu.

2. Upoważniam Szkołę ........................................................................................................................... (nazwa szkoły) do przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu.

3. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.

4. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych .................................................................................................................... (imię i nazwisko ucznia) wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135).

5. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

………………………………………………………… …………………………

Imię i nazwisko - podpis rodzica /opiekuna prawnego/ data

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego "Pisanka Wielkanocna".

Z przyjemnością informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Pisanka wielkanocna” zorganizowany w ramach Szkolnych Dni Kultury Regionalnej. Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział, pomysłowość i kreatywność. Jury nagrodziło prace uczniów.

Vanessa Olszewska – 1 m., Wiktoria Uwiera – 3 m., Tomek Mazur – wyr., Nina Wybranowska – 2 m., Maja Kulawik – 3 m., Maja Dołżańska – 4 m., Marcin Oraczewski – wyr., Michał Poloczek – 3 m., Adrian Strzelecki – wyr., Maja Wojnicka – 4 m., Nikola Socha – wyr., Patryk Natanek – 3 m., Amelia Szapajko – 2 m., Oliwia Miedzelska – 2 m., Wiktoria Wiejak – 1 m., Wanessa Mikołajczyk – 3 m., Krzysztof Szczepański – 2 m., Zofia Matuszczak – 1 m., Leon Dygoń – 1 m., Maja Łucka – 1 m., Zuzanna Dorosz – 1 m., Magdalena Pasuga – 1 m., Kacper Kwaśny – 2 m., Zuzanna Knowa – 2 m., Izabela Nega – 3m., Łukasz Marzoll – 3m., Kacper Sulwiński – 3m., Marta Czyżykowska – 3m., Nikola Kruszyna – 1m., Hanna Hajdas – 2m., Natalia Jureczko – 3m., Karolina Rutka – wyr., Mateusz Nazarkiewicz – wyr., Antonina Fiedorowicz – wyr., Anna Pleban – wyr., Marcelina Chyżyńska – 1 m., Oliwia Wińska – 2 m., Oliwia Matula – 3m., Zuzanna Bul – wyr.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że kolejny konkurs będzie się takżę cieszył dużym zainteresowaniem.

Organizatorzy: Krystyna Gurgul,Aneta Kwaśniak, Kornelia Zając

Galeria naszej szkoły

Ogłoszenie wyników konkursu powiatowego "Zwyczaje wielkanocne na Śląsku"

Na konkurs napłynęło 256 ciekawych, pomysłowych i twórczych prac. Komisja konkursowa dokonała oceny i wyłoniła laureatów:

- Karol Kot (ZSO 5, SP 30) - 2 miejsce

- Barbara Semla (ZSP 11) - 2 miejsce

- Michał Ignasiak (ZSP 11) - wyróżnienie

- Olga Zając (SP 9) - 1 miejsce

- Mateusz Szed (SP 9) - 3 miejsce

- Hdnnd Kopyto (ZSP 3, SP 5) - 2 miejsce

- Ler Astafiew ( ZSP 3, SP 5) - wyróżnienie

- Nadia Błotko (ZSP 3, SP 5) - wyróżnienie

- Michał Tymoszuk (ZSP 16, SP 23) - 1 miejsce

- Vanessa Aywazyan ( SP z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6) – wyróżnienie

- Lenka Jaszewska (SP 21 z Oddziałami Integracyjnymi) - 3 miejsce

- Nikola Kies ( SP 21 z Oddziałami Integracyjnymi) 3 miejsce

- Magdalena Wieczorek ( SP 21 z Oddziałami Integracyjnymi) – 1 miejsce

- Zuzanna Tatarzyńska ( SP 21 z Oddziałami Integracyjnymi) – wyróżnienie

- Sebastian Górecki ( SP 7) - wyróżnienie

- Kuba Rojek (SP 23) - wyróżnienie

- Zuzanna Bul ( SP 20) 2 miejsce

- Oliwia Matula ( SP 20) - 2 miejsce

- Maja Wojnicka ( SP 20) – 2 miejsce

- Maja Kulawiak SP 20) – wyróżnienie

- Wiktoria Uwiera ( SP 20) – wyróżnienie

- Julia Krakowska ( SP 12) – 2 miejsce

- Maja Mazur ( SP 12) – wyróżnienie

- Maja Jendrysik ( SP12) – wyróżnienie

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy

i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy: Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Kornelia Zając