Szkoła Myślenia Pozytywnego

W tym roku szkolnym Nasza Szkoła bierze udział w programie "Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0".

Szkoła Myślenie Pozytywnego to autorski program certyfikacyjny stworzony i realizowany od 2016 przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej”.

Głównym celem Programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie.

Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie.
W czasie trwania Programu, wspólnie przechodzimy przez różnorodne aspekty wpływające na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z ich otoczenia.

Kampania 19 dni

Inicjatywa organizowania corocznej kampanii społecznej wywodzi się od genewskiej organizacji: Women's World Summit Foundation i jest rozwijana od 11 lat.

Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności i prowadzą szereg działań, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Wybrane fakty i liczby:

Przemoc wobec dzieci dotyka ponad miliard dzieci na całym świecie i kosztuje społeczeństwa do 7 bilionów dolarów rocznie.

50% dzieci na świecie co roku doświadcza przemocy.

Co 5 minut gdzieś na świecie ginie dziecko dotknięte przemocą.

1 na 10 dzieci jest wykorzystywane seksualnie przed 18 rokiem życia.

9 na 10 dzieci mieszka w krajach, w których kary cielesne nie są całkowicie zakazane, przez co 732 miliony dzieci pozostaje bez ochrony prawnej.

Co trzeci internauta na całym świecie to dziecko, a 800 milionów z nich korzysta z mediów społecznościowych. Każde dziecko może stać się ofiarą przemocy w sieci. Liczba zgłoszeń wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie do NCMEC wzrosła z 1 miliona w 2014 roku do 45 milionów w 2018 roku.

Każdego roku 246 milionów dzieci na całym świecie doświadcza przemocy w szkole.

1 na 3 uczniów był prześladowany przez swoich rówieśników w szkole w ciągu ostatniego miesiąca, a co najmniej 1 na 10 dzieci doświadczyło cyberprzemocy.

 

Kluczem nie jest walka z przemocą i krzywdzeniem, ale zapobieganie im. Chodzi o to, by kształtować w odbiorcach właściwe (ustalone, wyuczone) zainicjowania, które stwarzać będą przeszkody dla działania osób stosujących przemoc. Skuteczną ochroną dla dzieci jest tworzenie kultury niestosowania przemocy. W jej budowanie powinny być zaangażowane władze (tworzące właściwe polityki), ale również społeczeństwo - rodziny, młodzież, organizacje pozarządowe, szkoły, profesjonaliści. Faktem jest, że zapobieganie jest lepsze i tańsze niż reagowanie na nadużycia i przemoc. Pilnie potrzebna jest zatem transformacja od kultury reakcji do kultury prewencji.

 

Pliki do pobrania

Pedagog i psycholog szkolny

Pedagog szkolny - mgr Paulina Mróz- Macudzińska przyjmuje w sali 35:

 • Poniedziałek: 8;00- 14.00
 • Wtorek: 11.00- 16.00
 • Środa: 8:00 –13.00
 • Czwartek: 13.00- 15.00
 • Piątek: 11.00- 14.00

Psycholog szkolny - mgr Danuta Urgoł- Urbaś przyjmuje w sali 21:

 • Poniedziałek: 14:00- 17.00
 • Wtorek: 8.00- 13.00
 • Środa: 13.00- 17.00
 • Czwartek: 8:00 - 13:00

W obecnej sytuacji pandemicznej prosimy o kontakt telefoniczny lub przez dziennik elektroniczny w celu umówienia spotkania.

Szkolny Tydzień Świadomości Autyzmu

Szkolny Tydzień Świadomości Autyzmu już za nami. Z tej okazji we wszystkich klasach odbyły się prelekcje podczas których mieliśmy okazję dowiedzieć się między innymi z jakimi trudnościami spotykają się osoby ze spektrum autyzmu. Rozmawialiśmy o otwartości, tolerancji, empatii a także różnorodności. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w akcję „SP20 na niebiesko”. Z waszych zdjęć powstał niesamowity kolaż, który możecie zobaczyć na zdjęciu poniżej.

więcej

Szkolny Tydzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Autyzmu, który został ustanowiony przez ONZ w 2007 roku w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia. 

Autyzm według danych WHO występuje u 1 na 100 dzieci i jest całościowym zaburzeniem rozwoju. W Polsce żyje ok. 400 tysięcy osób z autyzmem. 

W naszej szkole od 7 do  13 kwietnia obchodzimy Szkolny Tydzień Świadomości Autyzmu, który ma na celu promowanie empatii, otwartości i zrozumienia dla odmiennych potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu. Wspólnie akceptujmy różnorodność i odmienność rozwojową. Razem przeciwdziałajmy dyskryminacji, izolacji i łamaniu praw osób z autyzmem. Wykazujmy się zrozumieniem i twórzmy przyjazne otoczenie społeczne.  

więcej

Tydzień Bezpiecznego internetu

W dniach 10.02.2021- 17.02.2021 obchodzimy Tydzień Bezpiecznego internetu. Zapraszam dzieci oraz rodziców do zapoznania się z dostępnymi materiałami na stronie Safer Internet.

"Zostań znajomym swojego dziecka" to materiały dla każdego rodzica, które pokazują jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieci w Internecie oraz jak temu przeciwdziałać.

https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/zostan-znajomym-swojego-dziecka.html

W NASZEJ SZKOLE PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY PROWADZI NASTĘPUJĄCE
PROGRAMY I ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE:

 

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych. Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.


Program dla dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej prowadzony dla dzieci z klas 1- 3 raz w tygodniu przez pedagoga i psychologa szkolnego. Program składa się z dwóch części. Pierwsza część ma na celu zintegrowanie grupy, natomiast II część programu zawiera więcej zabaw i ćwiczeń, które dostarczają dzieciom pozytywnych doświadczeń, wzmacniają ich poczucie własnej wartości. Głównym celem programu jest dostarczenie dzieciom okazji do: podniesienia własnej samooceny (u dzieci nadpobudliwych jest ona bardzo niska), przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych korygujących obraz siebie, nabycia umiejętności radzenia sobie z nadpobudliwością, odreagowania silnych emocji, poznania technik radzenia sobie z nadpobudliwością. W programie wykorzystano: gry i ćwiczenia towarzyskie i zabawowe, techniki relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia wspomagające koncentracje uwagi.


W klasach drugich prowadzone są zajęcia na podstawie poradnika dla dzieci i młodzieży „Będę świadkiem w sądzie”. Publikacja zawiera następujące rozdziały: Kim jest świadek w sądzie? Dlaczego ludzie idą do sądu? Jak wygląda sąd? Kto jest kim w sądzie? Co się dzieje za drzwiami sali rozpraw? Winny czy niewinny? Czy ja w ogóle muszę iść do sądu? Na czym polega Twoje zadanie jako świadka? Trudne pytania. Po rozprawie.


W klasach pierwszych prowadzimy program „Nie pójdę z nieznajomym”, który ma na celu przybliżyć dzieciom problem bezpieczeństwa w kontaktach z innymi osobami, uchronić dzieci przed zagrożeniami ze strony obcych osób . Podczas realizacji programu pokazujemy dziecku jakimi kryteriami powinny się kierować w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi.


W klasach 1-3 realizujemy program edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie proszę”, który ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacji, w której inne osoby palą przy nich papierosy, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym. Podstawowe zajęcia programowe umożliwiają prowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego. Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci. W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia.


Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki wszelkiego rodzaju uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł realizuje cele poprzez ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw profilaktycznych adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli.


Warsztaty prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego:

Klasy 0-3

 • „Asertywności” – w trakcie zajęć dzieci mają możliwość poznać lepiej samych siebie, swoje reakcje w kontaktach z innymi, myśli i uczucia im towarzyszące.
 • „Bezpieczne ferie” – zajęci maja na celu uświadomienie uczniom zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów zimowych, kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • „Bezpieczne wakacje” – zajęcia mają na celu wyposażenie dzieci w odpowiednia wiedzę na tematy zagrożeń okresu wakacyjno-letniego i wiedzę o zasadach i sposobach zachowania się i przeciwdziałania tych zagrożeń,
 • „Bądź bezpieczny na drodze” – zajęcia mają na celu uświadomienie młodym piechurom, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, nabywanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym
 • „Bezpieczna droga do szkoły” – zajęcia mają na celu uświadomienie dzieciom jak bezpiecznie poruszać się idąc do i ze szkoły – nakazy i zakazy bezpiecznego poruszania się po drodze
 • Agresja – zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji
 • Czy mogę pogłaskać psa? – celem zajęć jest uświadomienie dzieciom zagrożenia jakie niesie ze sobą kontakt z psem oraz nauczenie bezpiecznego zachowania w przypadku niespodziewanego ataku psa.
 • Rower między samochodami.
 • Samochód miedzy rowerami
   

Klasy 4-6

 • Dlaczego ludzie piją alkohol lub biorą narkotyki?
 • Nie palę.
 • Lekomania.
 • Uzależnienia od komputera.
 • Dlaczego alkohol i narkotyki są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży?
 • Jak radzić sobie z presją kolegów?
 • Jak radzić sobie ze stresem?
 • Jak wyrażać negatywne emocje, np. złość, gniew?
 • Jak odmawiać?
 • Gdzie szukać pomocy?
 • Stop przemocy!
 • Stop Cyberprzemoc!
 • Pamiętaj masz jedno życie!
 • w klasach 6 prowadzimy zajęcia na temat zaburzenia odżywiania, które niestety pojawiają się najczęściej w okresie adolescencji. Choć częściej spotykane są u kobiet, zdarza się, że dotykają również mężczyzn. Wśród zaburzeń związanych z zakłóceniem wzorców odżywiania wyróżniamy dwie najbardziej powszechne kategorie: anoreksja i bulimia, które omawiamy na zajęciach z dziećmi.

Psycholog realizuje następujące zadania:


1. Praca z dziećmi:

 • Diagnoza potencjalnych możliwości dziecka.
 • Diagnoza trudności emocjonalnych dziecka poprzez obserwację w klasie, wywiad z rodzicem, nauczycielem oraz poprzez wykorzystanie technik projekcyjnych.
 • Indywidualne zajęcia z dziećmi (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające).
 • Zajęcia z klasami - profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości.
 • Rozmowy terapeutyczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym z dziećmi.
 • Rozmowy wychowawcze.


2. Praca z rodzicami:

 • Indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym, z elementami poradnictwa – w zależności od zgłaszanych potrzeb.
 • Udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich.
 • Udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, kierowanie do specjalistów.
 • Poradnictwo w zakresie zagrożeń uzależnieniami.


3. Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:

 • Wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka.
 • Konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
 • Interwencje wychowawcze.
 • Konsultacje indywidualne dla nauczycieli dotyczące dziecka lub klasy

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne i inne,
 • prowadzi indywidualne zajęcia z uczniami,
 • ćwiczy z uczniami z trudnościami w uczeniu oraz zaburzeniami w uczeniu (dysleksja, dysgrafia itp.),
 • prowadzi konsultacje dla rodziców,
 • współpracuje z instytucjami takimi jak MOPS, Sąd, Policja , PPP, Urząd Miasta, itp.
 • współpracuje z psychologiem szkolnym
 • prowadzi interwencje wychowawcze,
 • nadzoruje realizowanie obowiązku szkolnego,
 • udziela wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo
 • i losowo, kierowanie do specjalistów.

Zapraszamy do kontaktu.
 


Granice, czyli co wolno dziecku.

Każdego dnia niektórzy z nas spotykają się z trudnościami związanymi z dyscyplinowaniem dzieci, coraz częściej rodzice sygnalizują problemy wychowawcze. Do najczęstszych z nich należą: reagowanie nieadekwatnie do sytuacji, buntowanie się, zachowanie agresywne w stosunku do rodziców, rodzeństwa jak również rówieśników. Czy można temu zaradzić? Zastanówmy się? Artykuł do pobrania (na dole strony).


Dysleksja rozwojowa

Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. „Rozwojowa” ponieważ wymienione trudności występują w nasilonym stopniu od początku nauki szkolnej i mają charakter przewlekły. Nie możliwe by ktoś się stał dyslektykiem „z dnia na dzień” chyba, że mamy do czynienie
z tzw. „dysleksja nabytą” czyli utratą opanowanej umiejętności czytania i pisania na skutek np. powypadkowego urazu mózgu. Artykuł do pobrania (na dole strony).


Przeczytaj artykuł o agresji: Artykuł do pobrania (na dole strony).


 

Pliki do pobrania