PROJEKT

XII EDYCJI DNI KULTURY REGIONALNEJ

w Szkole Podstawowej nr 20

we współpracy

z Młodzieżowym Domem Kultury

w Gliwicach

 

,,Na Śląsku zielonym i czarnym’’

 

 

 

Cel przedsięwzięcia: Kształcenie w uczniach poczucia tożsamości ze swoim miastem i regionem. Umożliwienie poznania i utrwalenia znajomości zwyczajów i obrzędów związanych z regionem poprzez szerokie uczestnictwo w zajęciach warsztatowych i wycieczkach.

 

Metody i formy organizacyjne: bezpośrednie uczestnictwo poprzez: wycieczki, zajęcia warsztatowe, konkursy, prezentacje, inscenizacje, działalność plastyczną i muzyczną oraz przeżywanie.

 

Organizatorzy Przedsięwzięcia:

 

 

 

 

Program imprezy

 

I etap: listopad-grudzień:

 

  • Wycieczki regionalne:

- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

- Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach

- Muzeum Chleba w Radzionkowie

- Radiostacja Gliwicka

 

- Izba Regionalna Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

- Willa Caro

- Zamek Piastowski

 

II etap: listopad-grudzień-styczeń:

  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny ,,Pocztówka z Górnego Śląska’’
  • Konkurs międzyklasowy ,,Polska Pieśń Ludowa’’
  • Konkurs Wiedzy Regionalnej dla uczniów klas III i IV-VI ,,Na Śląsku zielonym i czarnym’’
  • Międzyszkolny Konkurs Tańca Regionalnego dla uczniów klas ,,0’’

 

III etap: luty

- Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego’

- Rozstrzygnięcie Konkursu Muzycznego ,,Polska Pieśń Ludowa

- Rozstrzygnięcie Konkursu Tańca Regionalnego’’

- Rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy Regionalnej