Wojewódzki konkurs plastyczny

„Pocztówka z Górnego Śląska”

dla uczniów klas I-III w ramach

XII edycji Dni Kultury Regionalnej,

organizowanych w SP 20 we współpracy

z MDK w Gliwicach

 

Szkoła Podstawowa nr 20 imienia Powstańców Śląskich

w Gliwicach we współpracy z Młodzieżowym

Domem Kultury w Gliwicach ogłaszają konkurs plastyczny

dla uczniów klas I-III:

 

 

Temat: „Pocztówka z Górnego Śląska’’.

REGULAMIN

1. Wiek uczestników: uczniowie szkół podstawowych klas I-III  (nie przyjmujemy prac zbiorowych).

2. Proponowane techniki realizacji: rysunek, malarstwo, techniki mieszane, własne.

3. Format: A3

4. Prace powinny być opisane czytelnie: adres placówki/szkoły, imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego.

5. Każda placówka/szkoła otrzyma od organizatorów dyplom – podziękowanie za udział
w konkursie i za promocję sztuki dziecięcej oraz realizację pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki.

6. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii SP 20 i MDK w Gliwicach. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

8. Prace prosimy nadsyłać na adres:

Szkoła Podstawowa nr 20

im. Powstańców Śląskich

ul. Jana Śliwki 8

44-100 Gliwice

tel./fax. 32 270 57 07

9. Termin nadsyłania prac do 20.01. 2015r.

10. O terminie Festiwalu Regionalnego, podczas którego nastąpi wręczenie nagród, powiadomimy odrębnym pismem. Laureaci konkursu na poziomie klasy I, II i III zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

 

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

 

Organizatorzy:

K. Gurgul, B. Owsiana-Kogut, A. Kwaśniak, W. Paczuska, K. Zając

Konkurs plastyczny pt. "Karolinka i Karliczek"

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzyklasowym konkursie plastycznym pt. „Karolinka i Karliczek”. Piękne portrety śląskie były dekoracją sali podczas festiwalu regionalnego a teraz są ozdobą każdej klasy.