Powiatowy Konkurs Plastyczny

„Świat gliwickich legend w oczach dziecka”
dla uczniów klas 0-III
w ramach XVI edycji Dni Kultury Regionalnej
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach zaprasza na konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-III:

Temat: „Świat gliwickich legend w oczach dziecka”

REGULAMIN

CELE KONKURSU
- poznanie i promowanie gliwickich legend,
- budzenie szacunku dla dziedzictwa kulturowego regionu,
- rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz więzi na szczeblu ,, Moja mała Ojczyzna”

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej do wybranej legendy pochodzącej ze zbioru Edmunda Całki pt. ,,Świat gliwickich legend”:
,, Dobre duszki wód”
,, Chrupiące półksiężyce”
,, Tajemnica złotego kielicha”

2. Format pracy: A-3

3. Technika: dowolna (rysunek, malarstwo, techniki mieszane, własne)

4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana, nazwę szkoły i klasę (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy).

5. Każda placówka/szkoła może nadesłać max 5 prac plastycznych z każdego poziomu.

6. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii ZSP 10 Gliwice. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

8. Prace prosimy nadsyłać na adres:
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Gliwicach, Szkoła Podstawowa nr 20, im. Powstańców Śląskich, ul. Jana Śliwki 8, 44-102 Gliwice, tel./fax. 32 270 57 07

9. Termin nadsyłania prac upływa 16.04.2018 r.

10. O terminie wręczenia nagród, powiadomimy odrębnym pismem. Laureaci konkursu na poziomie klasy 0, I, II i III zostaną nagrodzeni i wyróżnieni dyplomami.

Życzymy sukcesów artystycznych i radości tworzenia.

Organizatorzy:
K. Gurgul, A. Kwaśniak, B. Owsiana-Kogut, W. Paczuska, K. Zając