MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.” Jan Paweł II Każdego roku, 5 grudnia obchodzone jest międzynarodowe święto wolontariuszy - ludzi, którzy niosą pomoc oraz wspierają różnego rodzaju inicjatywy i organizacje. Jest to okazja do podziękowania Wszystkim Naszym Wolontariuszom za poświęcony czas, zaangażowanie, pomocną dłoń i czynienie dobra dla innych. Dzień Wolontariusza stał się okazją do propagowania idei wolontariatu wśród uczniów naszej szkoły i nie tylko. Wolontariusze ułożyli piosenkę i nagrali krótki film „Wolontariat w naszej szkole – pomagamy bo lubimy”, który został zaprezentowany na stronie Centrum 3.0 – Gliwickie Centrum Działań Społecznych. Empatia, wrażliwość, dobroć, bezinteresowność i serdeczność są cechami, które w tak szlachetny sposób potraficie spożytkować i obdarować nimi drugiego człowieka. Niech niesienie pomocy innym, wnosi w Wasze życie radość i szczęście oraz niech stanie się źródłem osobistego rozwoju.

Życzymy Wam także wytrwałości w dalszej pracy na rzecz pomocy potrzebującym :) ♥ ♥ Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

PODARUJMY ŚWIĘTA

 

 

 

 

Kochani, zbliża się magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia dlatego postanowiliśmy zorganizować w naszej szkole świąteczną akcję pomocy dla osób najbardziej potrzebujących w naszej dzielnicy. Co będziemy zbierać w ramach akcji?

 

- żywność z długim terminem przydatności

- słodycze

- konserwy

- mąkę, ryż, makaron

- olej

- cukier

 

Akcja trwa do 15 grudnia.

Żywność możecie przynosić do specjalnego kosza, który znajdziecie przy wejściu do szkoły od ulicy Jana Śliwki.

 

Warto jest pomagać!

Ty też możesz pomóc!

Galeria naszej szkoły

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Kilka słów o Wolontariacie

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariuszosoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy,w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna. Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Cel

Celem Szkolnego Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Wolontariat ma na celu aktywne działanie
w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego. Szkolne Koło Wolontariatu stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

Wolontariusze

Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
Członkiem Koła może być młodzież szkolna, respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.

Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki.
Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy.

Każdy członek Koła systematycznie wpisuje do „Karty aktywności” wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu oraz być przykładem dla innych.

Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnymZastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
Być przekonanym Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
Być lojalnymZgłaszaj sugestie, szanuj innych.
Przestrzegać zasadNie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
Mówić otwarcie Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.
Chętnie uczyć sięRozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijaćStaraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobąBędziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się od Ciebie oczekuje.
Być osobą, na której można polegać Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgo­dziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Szkolne Koło Wolontariatu rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2021/2022 .

Koordynatorami koła są pani Agnieszka Dowejko - Sobek, pani Małgorzata Kamińska i pani Zuzanna Marszałek-Chmura

Wolontariuszem może zostać każdy uczeń z klas VI -VIII, który jest chętny nieść bezinteresownie pomoc drugiemu człowiekowi.

Głównym celem działalności klubu jest rozwijanie u uczniów empatii i wrażliwości społecznej oraz uświadomienie potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W ramach funkcjonowania szkolnego wolontariatu zaplanowaliśmy szereg różnych zadań, które będziemy sukcesywnie wdrażać. Naszym działaniom przyświecają słowa Jana Pawła II

"Człowiek jest wielki nie przez to , co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

W ramach funkcjonowania szkolnego wolontariatu zaplanowaliśmy szereg różnych zadań, które będziemy sukcesywnie wdrażać. Zachęcamy do śledzenia naszych poczynań na stronie internetowej , a także gazetce w gablocie na parterze szkoły.

A MOŻE TY TEŻ DOŁĄCZYSZ DO NAS ? :)

"KOLEŻEŃSKIE KOREPETYCJE"

Od października 2021 roku wolontariusze rozpoczęli akcję „Koleżeńskie korepetycje”. Uczniowie pragnący skorzystać z pomocy w nauce, zgłaszają się do koordynatorów wolontariatu, ci zaś organizują pomoc w zależności od potrzeb i możliwości wolontariuszy. Pomoc w odrabianiu lekcji odbywa się klasach, w bibliotece i świetlicy szkolnej. Wolontariusze chętnie pomagają kolegom i koleżankom, udzielają wskazówek, wyjaśniają. Dzięki tej akcji uczniowie mogą wyrównywać braki w nauce, uczą się współpracy i wzajemnej pomocy.

Warsztaty Vademecum aktywności społecznej

W piątek 29 października wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w zajęciach warsztatowych o nazwie Vademecum aktywności społecznej.
Zajęcia prowadzone były przez
Inspektora Centrum Wolontariatu z Domu Aktywnej Młodzieży w Gliwicach.
Celem warsztatu było przybliżenie zagadnień związanych ze społeczeństwem i budżetem obywatelskim oraz wolontariatem przy pomocy atrakcyjnego narzędzia Kahoot.
Ta tajemnicza nazwa to bezpłatna aplikacja służąca do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych quizów, przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych i stacjonarnych, z których uczniowie tak chętnie korzystają.

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ "NIEODKŁADALNI"

16 października 2021r. Wolontariusze naszej szkoły współpracowali z Fundacją NieOdkładalni, uczestnicząc w działaniach animacyjnych i promocyjnych podczas Półmaratonu dla dzieci w gliwickiej Arenie. W czasie wspomnianego wydarzenia wolontariusze brali udział w różnych działaniach pomocowych na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

Galeria naszej szkoły

GLIWICKA NOC OTWARTYCH GALERII ArtNoc

2 października 2021 roku wolontariusze naszej szkoły wzięli udział w Gliwickiej Nocy Otwartych Galerii ArtNoc. W tym dniu przed mieszkańcami Gliwic swoje drzwi otworzyły galerie i pracownie artystyczne, które zaprezentowały swój dorobek. Wolontariusze włączyli się w pomoc w organizowaniu wystaw, zabaw i warsztatów dla dzieci.

Galeria naszej szkoły