Zapraszamy uczniów z klas 4 - 8 do udziału w konkursie plastycznym. Wykonujecie plakat promujący ulubioną książkę. Uwzględnione będą prace konkursowe wykonane dowolną techniką w formacie A3, które  należy oddać  do świetlicy szkolnej w terminie do 25.04.22r.

LICZYMY NA WASZĄ KREATYWNOŚĆ.