ZAPROSZENIE

NA III EDYCJĘ

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY

,,JESTEŚMY POLAKAMI” dla uczniów klas III

 

Pragniemy zaprosić uczniów klas III szkół podstawowych do udziału w konkursie wiedzy pt.

,,Jesteśmy Polakami”, który odbędzie się 15 listopada 2017 r. godz. 11.00

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 10 w Gliwicach - Szkoła Podstawowa nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach ul. Jana Śliwki 8

Nauczyciele odpowiedzialni za przebieg konkursu:

Krystyna Gurgul, Aneta Kwaśniak, Kornelia Zając

CELE KONKURSU:

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 2. Rozwijanie szacunku do historii i tradycji swojego kraju,
 3. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
 4. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów

ZAKRES TREŚCI KONKURSOWYCH:

 • stolice Polski i ich najważniejsze zabytki,
 • symbole narodowe,
 • podstawowe legendy z dziejów Polski,
 • najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski,
 • sławni Polacy,
 • podstawowe wiadomości krajobrazowo – przyrodnicze,
 • sąsiedzi Polski

Szkoła może zgłosić 2- osobową drużynę. W czasie konkursu przewidziana jest praca grupowa oraz indywidualna.

Drużynę należy zgłosić do dnia 28 października 2017 r. drogą mailową podając

nr szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna na adres:  a.kwasniak@sp20gliwice.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Udzielam ZSP 10 w Gliwicach nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka

 

...........................................................................................................

imię i nazwisko ucznia

 

....................................................................................................

Adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik:

 

bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w trakcie konkursu i wystawy prac laureatów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez ZSP 10 działalnością.

................................................... ..........................................

Miejscowość i data oraz czytelny podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

Imię i nazwisko uczestników

 

1.

 

2.

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

 

Nazwa, nr szkoły

 

 

 

 

Telefon adres e-mail szkoły

 

 

 

 

wstecz